RSS®

Radiofrequency Safely System

(Bezpečnostní systém radiofrekvence)

Kvadripolární radiofrekvence

Patentovaný bezpečnostní systém radiofrekvence je technologie, která sjednocuje funkčnost hardwaru, softwaru a výjimečných ochranných prvků, čímž zajišťuje bezpečnost během používání zařízení RADIO4.

  • Energie radiofrekvence prochází čtyřmi dynamickými elektrodami, pomocí kterých se tepelný efekt přenáší hluboko do podkoží. Na rozdíl od přístrojů, které využívají jiný způsob přenosu energie, jako například (monopolární, unipolární,...), RSS technologie využívá mnohem nižší energii, čímž dochází k menší zátěži pokožky a výrazně lepšímu výslednému efektu.
  • Monitorovací systém pohybu sondy dohlíží na její správný chod, čímž zamezuje popálení pokožky a zaručuje bezpečné ošetření.
  • Systém pro detekci teploty, vybavený infračervenými senzory, umožňuje ošetřujícímu personálu chránit pokožku klienta v případě zvýšení teploty. V případě nadměrného zvýšení teploty, systém okamžitě upozorní ošetřující personál a automaticky zastaví přísun energie.

< zpět | ^ nahoru | úvod

© 2024 epilla SK, s.r.o., Medňanského 17, 036 08 Martin, Slovenská republika
Tel: +421 (0)905 25 77 64
e-mail: info @ epilla.eu | www.epilla.eu
created by TVORIVEC / RS